ИКО амжилттай амжилтанд хүрэхийн тулд олон зүйл тохиолддог боловч та хэзээ ч буруугаар эргэж чадахгүй зөв баг. Энэ нийтлэлд бид гишүүн бүрийн гүйцэтгэх үүргийг ОУХБ-ын амжилт, амжилтыг баталгаажуулах, ОУХБ-ын амжилтыг бий болгох тэдний үүрэг хариуцлагыг бид шийдвэрлэх болно.

Үүсгэн байгуулагч / Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Үүсгэн байгуулагч нь Гүйцэтгэх захирал байх албагүй ч Гүйцэтгэх захирал том том дүр зургийг харахад нь туслах ёстой. Гүйцэтгэх захирал ажиллахгүй байгаа газрыг тусгаарлахад туслах нарийн шинжилгээний чадвартай байх шаардлагатай. Тэд мөн төслийг амжилттай болгохын тулд зөв хүмүүсийг цуглуулахын тулд зохих зохион байгуулалтын ур чадвартай байх хэрэгтэй. Хэрэв та үүсгэн байгуулагч / Гүйцэтгэх захирал бол багийн гишүүдийн давуу болон сул талыг нягтлан шалгах хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр таны төслийг амжилттай хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал

Энэ нь байгууллагын удирдлагад хоёр дахь хүн бөгөөд байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцна. Бүх хэлтэс өдөр тутмын тайлангаа COO-д хүргүүлж, ахиц дэвшлийн талаар Гүйцэтгэх захирлын талаар товч танилцуулна. Хууль зүйн яам нь хэлтсийн бүх үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах онцгой удирдлагын ур чадвартай байх шаардлагатай.

Өнөөдөр хөтөчтэй баг (ICO-ийг үүсгэх) -тэй хамтран боловсруулах

Техникийн ахлах мэргэжилтэн / хамтран үүсгэн байгуулагч юм

СТОУТ нь ОУЭЗК-ийн амжилтанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд ихэнх тохиолдолд тэд хамтран үүсгэн байгуулагчид юм. Тэд мөн инженер, хөгжлийн хэлтсийн дарга байхын зэрэгцээ компаний урам зориг, удирдамжийг бага ажилтнуудад хүргэх үүрэгтэй. Төслийн техникийн хөгжлийг хянах хөгжүүлэгчийн хувьд менежментийн онцгой ур чадвартай байх ёстой.

Санхүүгийн албаны дарга

ОУСК нь байгууллагын санхүүгийн амжилтыг хариуцах ОУСК-ийн амжилтанд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Санхүүгийн асуудал хариуцсан захирлууд нь нягтлан бодох бүртгэлийг хариуцаж, төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд зориулж санхүүжилт олгодог. Энэ байр суурийг эзэмшигч нь санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, бизнесийн талбартай байх ёстой.

хөгжүүлэгчид

Эдгээр санааг хамгийн бага ашигтай бүтээгдэхүүн болгон бий болгосон хүмүүс юм. Тэд олон кодлох хэл, системд мэдлэгийг кодлох, програмчлах чадвартай байх хэрэгтэй. Эдгээр нь ICO-ийн үндэс суурь бөгөөд тэдгээрийн үнэ цэнийг тодорхойлохын тулд тэднийг алхам алхмаар хийх хэрэгтэй.

Зах

Дээд удирдлагаас бусад дижитал маркетерууд болон SEO мэргэжилтнүүд Компанийн нүүр царай. Тэд ОУХБ-д хөрөнгө оруулах, хөрөнгө оруулагчидтай харилцах сонирхолтой хүмүүсийг татан оролцуулахуйц бүх харагдахуйц, бичсэн агуулгатай. Тэд мөн ICO-ийн шинэчлэлтийг үргэлжлүүлэх үүрэгтэй. Зах зээлдүүлэгчид нь нийгмийн хэвлэл мэдээллийн сүлжээ, зар сурталчилгааг хэрхэн удирдаж, танай ICO-ийн тухай яриа хэлэлцүүлэгийг эхлүүлэх, удирдах талаар тодорхой ойлголттой байх хэрэгтэй.

А багтай хамтарч ажиллах (ICO-ийг үүсгэхийн тулд) -besticoforyou.com зөвлөмжүүд

Зөвлөхүүд

Эдгээр нь төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шууд оролцдоггүй боловч компани болон ИКО-г хэрхэн амжилтанд хүргэх талаар дээд удирдлагад зөвлөгөө өгдөг. Эдгээр нь байгууллагынхаа амжилтад хүрсэн хүмүүс бөгөөд тэд менежмент, маркетингийн талаар ОУХБ-д туслалцаа үзүүлэх, түүнчлэн багийг салбарын удирдагчид болон шийдвэр гаргагчидтай сүлжээгээр холбоход нь туслах болно.

Дүгнэлт

Үүсгэн байгуулагч, хамтран үүсгэгч нь ICO төслийн ноён нурууг үүсгэхийн тулд хөгжүүлэгчдийг ажилд авахдаа сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Багийн гишүүн эсвэл тэдний LinkedIn профайлуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөд хөрөнгө оруулагчдыг багтаа харуулахыг хичээгээрэй.