For å harmonisere oppførselen av krypteringsutvekslinger i det japanske markedet har Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) til hensikt å skjema en selvregulerende kropp. Denne organisasjonen vil overvåke markedets drift og sikre at medlemmene overholder et sett med regler og standarder.

En stadig utvikling av Crypto Exchange Market

Crypto Markets i Japan hadde lenge operert uavhengig, faktisk var nasjonen på 123 millioner mennesker på et tidspunkt det største Crypto-markedet i verden, spesielt når Bitcoin ble erklært som lovlig betalingsmiddel. Dette førte til en økning i markedsaktiviteten med digitale mynter verdt tusenvis av Yen skiftende hender hver dag.

Hands-off tilnærming av Japans regjering gjennom sin mandat, Financial Services Agency, fungerte ganske positivt for landet, og utsikterna var på oppgang. I tillegg opplevde Cryptocurrency-nedslaget og forbudet i Kina en tilstrømning av utveksling og blokkering som flyttet til Japan, og drev videre den allerede høye profilen til de lokale markedene. Japans myndigheter ventet på at andre markeder skulle utforme reguleringsrammer slik at Japan kunne implementere dem.

En stadig utvikling av Crypto Exchange MarketImidlertid skjedde det uheldige da den mye omtalte nyheten om ICO-svindel, hack og påfølgende tap av investeringer skjedde. En av de ledende Tokyo-børsene tapte 534 millioner dollar gjennom netthacking; ytterligere ødelegge kundenes tillit og bringe sikkerheten til investeringene i markedene i søkelyset. De neste ukene reagerte markedene og verdiene til de store Cypto-myntene gikk fritt. FSA ble tvunget til å knekke pisken av lovgivere for å sikre at Crypto-børsene handler innenfor loven og investorenes digitale mynter ble beskyttet.

Et regulert miljø

FSA begynte å undersøke styringssystemer og modeller for Crypto-børser, spesielt etter at rapporter viste at en av de målrettede blokkene Coincheck hadde svake sikkerhetsrammer. De ulike blokkene måtte sende inn økonomiske rapporter der det ble pålagt sanksjoner på virksomheter som brøt sikkerhetsstandardene.

På den annen side dannet lokale Crypto-børser Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) for å sikre at medlemmene fulgte FSA-reglene med bud om å gjenopprette investorens tillit.

I tillegg arbeider JVCEA for å utvikle Crypto-utvekslingene i landet for å sikre at landet er konkurransedyktig og tiltrekker investorer og innovatører.

Det foreslåtte kroppens rolle

Noen rapporter indikerer at dokumentet som presenteres for FSA av JVCEA, foreslår at den nye enheten skal være ansvarlig for å forby handel med anonyme Cryptocurrencies samt gjennomføre regelmessige revisjoner.

I et annet perspektiv vil Overvåkningsorganet yte teknisk støtte for blokkkjeder og Crypto-utvekslinger når FSA sertifiserer operasjonene. Det rapporteres direkte til FSA, samtidig som det beskyttes JVCEAs interesser. Fordelene som myndighetene vil gi til markedene, vil ikke bare følges av Blockchains, men også investorene og Japan økonomien som har stagnert fra 1980s.