Crypto Hedge Fund Prime Factor Capital godkjent av UK Regulators

hedgefond

Prime Factor Capital, a hedgefond basert i London, ble nettopp det første Crypto hedgefondet som ble godkjent av Financial Conduct Authority for å fungere som et fullverdig alternativ investeringsfond. Dette er ifølge rapporter fra Bloomberg.

Prime Factor Capital har som mål å bli ledende i Crypto Investments

Rapporten sier at selv om den britiske vakthunden godkjenner hedgefondet, blir det regulert av den britiske finansregulatoren og må overholde EUs regelverk. I henhold til disse forskriftene kan hedgefondet ha forvaltningsmidler som er verdt mer enn 100 millioner euro. Prime Factor Capital er det første sikringsfondet som mottar godkjenninger for å investere i den digitale valutaaktivklassen utelukkende.

Sikringsfondets grunnleggere tror at de vil kunne overgå sine globale konkurrenter ved å konsentrere seg om bare en aktivaklasse. Ifølge grunnleggerne, selv om markedet har mye mistillit, vil fondet kunne etablere seg som den mest pålitelige i Crypto Investing Space. De skrev at de bare ville fokusere på Crypto-investeringer, noe som vil hjelpe dem med å få troverdighet blant aktivaklassens investorer, blir ledere i rommet.

Hedgefondets administrerende direktør Adam Grimsley fortalte Bloomberg at de fleste enheter som investerer i Cryptocurrency, opererer utenfor regulatorens omfang. Han la til at dette ikke gjør noe for å øke tilliten til et marked som allerede ikke har et godt omdømme.

Firmaet skal utnevne en uavhengig depotbank

I henhold til EUs regelverk vil hedgefondet være pålagt å ansette en depotfører som vil bli belastet med å validere fondets beholdninger, samt sikre at utbetalinger av investoravkastning gjøres. Den uavhengige depotbanken vil også være opptatt av å levere kontantstrømavstemming.

En uttalelse fra selskapet sier at Prime Factor Capital hovedsakelig handler med fondsforvaltning for ulike investorer, inkludert enkeltpersoner med høy formue, private formuesforvaltere og familiekontorer. Firmaet består for det meste av tidligere Goldman Sachs, Blackrock, Deutsche Bank og Legal & General ansatte.

Når det gjelder den planlagte investeringsstrategien når det gjelder Crypto-eiendomsklassen, har firmaet ikke offentliggjort noen informasjon. Selskapets nettside har en publisert rapport som adresserer usikrede stabilcoinser og skalerbarheten til Bitcoin. Ifølge rapportutgiver Nic Niedermowwe er usikrede stabilcoinser problematiske fordi de kommer med flere risikoer som ikke står overfor collateralized stablecoins.

UK

Crypto Hedge Funds ytelse i 2018

Data fra PwC (PricewaterhouseCoopers), et London-basert revisjonsfirma, utgitt i mai, viste at Crypto-hedgefondene var blant de mest berørte virksomheter i 2018-bjørnens markedstendens. I følge selskapets funn så hadde hedgefondene et gjennomsnittlig gjennomsnitt på 46%.

Men med dagens oppadgående trender opplevd i markedet, venter spillere innen denne bransjen bedre resultater i år. Prime Factor Capital annonserte nylig at det ville holde en egenkapitalfinansieringsrunde gjennom samarbeidet med Speedinvest og Entrepreneur First. Speedinvest er en fintech investor basert i Europa og Entrepreneur First, en talent investor.